Naša škola otvorila svoje brány pre záujemcov o štúdium

23. februára 2017 sa v Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho s VJM v Košiciach konal deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili žiaci 9. ročníkov, ktorí sa rozhodujú, kam po skončení ZŠ. K záujemcom o štúdium na našej škole zo širšieho okolia sa pripojili aj deviataci našej základnej školy, ktorí po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok môžu ďalej pokračovať v štúdiu v tej istej budove ako doteraz. Pre návštevníkov sme pripravili rôzne aktivity, vďaka ktorým mohli nahliadnuť do každodenného života študentov a prezrieť si viaceré miestnosti našej školy.

Čo sme si pre návštevníkov DOD pripravili?

Amatérski divadelníci z KGSZT (divadelné zoskupenie školy) privítali deviatakov krátkym predstavením, do ktorého sa mohli zapojiť aj návštevníci formou rôznych hier. V laboratóriu fyziky žiaci predvádzali „šokujúce” experimenty. Z chemického laboratória zas odchádzali obohatení o zážitky z pokusov, ktoré im predviedli študenti 1. ročníka gymnázia. Pre záujemcov bola pripravená aj súťaž zameraná na zemepisné a národopisné vedomosti z rôznych regiónov Slovenska. Tanečnými krokmi sa "pretancovali" z Gemera až na Dolný Zemplín a spoznali viaceré folklórne tradície. Naskytla sa im tiež možnosť vyskúšať si v ateliéri techniku linoleorytu, t. j. vyryť si svoje meno do linolea a urobiť odtlačok, čo sa mnohým veľmi páčilo.

Program trval približne do 13. hodiny. V škole bolo celý deň rušno, ale nám to vôbec neprekážalo. Boli sme radi, že nás a naše gymnázium si prišlo pozrieť mnoho žiakov. Snažili sme sa im odovzdať komplexný pohľad o možnostiach štúdia na našej škole a vyčarovať im úsmev na tvári.

Aké štúdium ponúkame?

Budúci študenti nášho gymnázia si môžu vybrať z dvoch študijných zameraní gymnázia. Milovníci matematiky, fyziky, biológie alebo chémie môžu pokračovať vo všeobecnom gymnaziálnom štúdiu (tzv. "reálny" odbor) a tí, ktorí majú bližšie k umeniu, si môžu zvoliť umelecké gymnaziálne štúdium. Práve druhé spomínané štúdium je jedinečným zameraním, keďže gymnáziá spravidlá umelecký smer neponúkajú. Žiaci počas takéhoto štúdia sa stretnú s predmetmi ako dejiny umenia, tvorivé dielne, ale aj s posilneným vyučovaním predmetu umenie a kultúra.

Tešíme sa na všetkých tých, ktorí sa rozhodnú pre štúdium u nás a stanú sa našimi spolužiakmi. :)

Aká bola atmosféra počas DOD si môžete pozrieť aj v tomto videu.

Text: (c) Viktória Henczová

Foto: (c) Renáta Lukácsová

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Viktória Henczová

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre