Krajské kolo Poznaj slovenskú reč prinieslo hneď niekoľko úspechov

30. marca 2017 sa na Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho v Košiciach konalo krajské kolo 37. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Organizátorom bolo Regionálne centrum mládeže v Košiciach. Súťaž je určená pre všetky školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. Tak ako každý rok aj tentokrát sa súťaže v troch kategóriách zúčastnili hneď niekoľkí žiaci našej školy.  

V 1. kategórii súťažili žiaci 4. ročníka ZŠ v štyroch kolách: prednes vyžrebovanej riekanky a básničky, reprodukcia vypočutého textu, čítanie krátkeho textu po príprave a súvislé rozprávanie na danú tému pomocou osnovy vo forme otázok. Z našej školy sa na 1. mieste umiestnila Leonie Makranská, na 3. mieste András Kovács (príprava oboch žiakov: p. uč. Mgr. Monika Tóthová/Mgr. Eva Janošiková). 

V 2. kategórii našu školu reprezentovala deviatačka Katarína Baňasová (príprava: p. uč. Judit Erőss), ktorej 1. miesto uniklo len o 1 bod a obsadila napokon krásne 2. miesto. Jej úlohou bolo prerozprávať obsah vypočutého textu, po príprave prečítať krátky text, napísať vlastný text s použitím 7 zadaných slov. V poslednom kole mali žiaci za úlohu napísať krátky sloh na vybranú tému a bez prípravy ho predniesť pred porotou.

V 3. kategórii súťažili žiaci gymnázia z II.AG. Obaja skončili v zlatom pásme - na 1. mieste Viktória Henczová a na 3. mieste Flórián Tóth (príprava oboch žiakov: p. uč. Mgr. Martin Anderko). Súťažili v troch kolách. V 1. kole išlo o interpretáciu populárno-náučného textu, ktorý si vypočuli dvakrát a následne voľne zreprodukovali bez použitia poznámok. V 2. kole napísali a bez prípravy predniesli vlastný úvahový text. V 3. kole opäť tvorili a predniesli vlastný text, tentokrát však museli použiť 10 rozličných slov.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme im palce na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch v Strednej odbornej škole stavebnej na Nitrianskej ceste 61.

Kompletné výsledky krajského kola: http://rcm.sk/wp-content/uploads/2017/03/VL_KK_KE_PSR_2017.doc

Zdieľaj článok:

Autor článku:

Martin Anderko

Komentáre

K tomuto článku neexistujú žiadne komentáre